image
ทุกคน ทุกชีวิต เคยให้สัจจะอธิษฐานกับตัวเอง ขอเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะฝึกปฏิบัติ
 
ถ้าเราไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับ จะเป็นอย่างไรไหม?
เป็นแน่นอน ...เป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างมากมาย ที่ได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนทุกชีวิต  เคยให้อริยสัจจะอธิษฐานกับตัวเองไว้ว่า...
     ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง แล้วจะฝึกปฏิบัติธรรม
     เพื่อจะแก้ไขปัญหาชีวิต หนีทุกข์ ไปหาสุขถาวร ‎คือ *นิพพาน
     จะไม่ขอเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะ *การเกิดคือความทุกข์ 
ถ้าท่านไม่ท่อง ไม่เที่ยงเกิดดับแล้ว ท่านจะเอาอะไร? มาตามทัน สิ่งที่มากระทบสัมผัส ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เชื่อว่าคนจำนวนมาก ที่ยังไม่รู้ว่า
     *ความพอใจ (คือโลภ),
     *ไม่พอใจ (คือโกรธ),
     *ตามสิ่งที่มากระทบไม่ทัน (คือหลง)
เป็นอวิชชา บาปอกุศล ทั้งสิ้น
เมื่อเราไม่รู้  เราก็บำเพ็ญมันตลอดเวลา ทุกลมหายใจ...
     เพราะสิ่งที่มากระทบสัมผัสเรา ทางอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั้น
     มันจะเริ่มทำงานของมันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมา  จนเราหลับไป อย่างนี้ทุกวัน
     เราไม่สามารถ บังคับหรือ ห้ามมันได้ คือ.... 
*ห้ามตา ไม่ให้เห็นไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ตา
*ห้ามหู ไม่ให้ได้ยินไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ หู
*ห้ามจมูก ไม่ให้ได้กลิ่นไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ จมูก 
*ห้ามลิ้น ไม่ให้ได้รสไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ลิ้น 
*ห้ามกาย ไม่ให้สัมผัสไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ กาย
*ห้ามใจ ไม่ให้คิดนึกไม่ได้... ถ้าตามมันไม่ทัน บาปก็เกิดที่ ใจ
*ห้ามมันทำไม่ได้  ถ้าเราตามมันไม่ทัน*
     ผลออกมา คือ... บาป อกุศล ทั้งหมด
จึงเป็นเหตุ เป็นต้นตอ ของการเกิดทุกข์ 
     ต้นตอของการเวียนว่ายตายเกิด นับภพ นับชาติไม่ถ้วน
ในเมื่อเราไม่สามารถบังคับมันได้
     พระพุทธเจ้าว่า  **เราก็ต้องตามมันให้ทัน
     คือ ดับเมื่อมันเกิดขึ้นทั้ง ๖ ทาง....
แล้วเอาอะไรมาดับละ?
     พระพุทธเจ้าให้ เอา  *ปัญญา คือ *ไม่เที่ยงเกิดดับ
     มาดับทุกข์.... ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
Powered by MakeWebEasy.com