image
ทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง *ใหม่ เก่า แตกสลาย* *หนุ่ม แก่ ตาย*
 
เมื่อเรารู้คำสอนพระพุทธเจ้า "ไม่เที่ยงเกิดดับ" ที่เป็นปัญญา ดับทุกข์ได้แล้ว
     จากการฝึกปฏิบัติ จนเรามองเห็นทุกสิ่ง ทุกอย่าง 
     *ใหม่ เก่า แตกสลาย
     *หนุ่ม แก่ ตาย  ตัวเราก็จะยืนอยู่กับที่....
พายุจะพัดผ่านตัวเราไป อย่างไม่กระทบกระเทือน
     จิตใต้สำนึกที่แผ่ไพศาล มาตลอดชีวิตคือ  ต้องการสิ่งนี้ (หนีทุกข์ ไปหาสุข)
     ชีวิตจะหยุดอยู่กับที่ (หยุดอยู่กับความจริง)
     ชีวิตเราขึ้นอยู่กับความคิด ทุกลมหายใจ..
ถ้าไม่คิด คือ ตาย....
เรามองไม่เห็นว่าความคิดถูกกำหนดด้วย "ข้อมูล"
เราจะช่วยตัวเองโดยการเติม ข้อมูลความจริงของโลกและชีวิตห้ได้มากที่สุด
     แล้วค่อยไปช่วยผู้อื่น
ที่ผ่านมาเรามองข้ามตัวเองตลอด  ซึ่งเป็นผลร้ายให้ตัวเอง
     เราต้องหาตัวเองให้พบ... โดยการเสียสละให้ตัวเอง มาศึกษาพระธรรมคำสอนที่ถูกต้อง
เมื่อเราหาสิ่งที่ยากที่สุดในโลกได้แล้ว
     (คือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า... ไม่เที่ยงเกิดดับ)
     และต้องรักษาปัญญาที่รู้  *ไม่เที่ยงเกิดดับ ให้ได้
     และคืน ความพอใจ ไม่พอใจ ไปกับโลกล่วงหน้า คือ ก่อนที่เราจะตาย
     *ตัวกู ของกู จะต้องไม่มี
     คืนความหนักทั้งหลายที่เรายึดติดไว้  เราจะได้ตัวเบา.....
การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ คือ การคืน ตัวกู  ของกู
     คืนทรัพย์สมบัติ  คืนความพอใจ  ไม่พอใจ ไปกับโลกใบนี้... ให้กับตัวเอง
     จนสามารถมองคนอื่นว่า "เขาคือ คนที่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย"
     (ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ตำแหน่งอะไร คนใช้ คนงาน คนจน คนรวย ชาย หรือหญิง เด็ก หรือผู้ใหญ่)
     ให้มองเห็นว่า เกิดมาแล้ว  หนุ่ม  แก่  ตาย
เมื่อนั้นก็ถึง   *นิพพานหรือสุขถาวร*
Powered by MakeWebEasy.com