image

ตัวของเรามีสองตัว ที่ซ้อนทับกันอยู่ 

       *ตัวที่ ๑  คือ ร่างกายของเราทั้งหมดนั้นแหละ 

       *ส่วนตัวที่ ๒ คือ จิตใจของเรา

       เมื่อกายกับใจอยู่ด้วยกัน เรียกว่า “มีชีวิต
ความต้องการของ ๒ ตัวนี้ แตกต่างกัน
       *บางอย่างมีขีดจำกัด *บางอย่างไม่มีขีดจำกัด
       เช่น เวลาดื่มเหล้า เมื่อดื่มมาก ๆ
       ตัวร่างกายแสดงอาการ  พอแล้วรับไม่ไหว บางครั้งอาเจียน
       แต่จิตใจ หรือตัวความอยากนั้น ไม่พอ... ต้องการอีก

เมื่อ ๒ ตัว นี้ขัดแย้งกัน  ตัวชีวิตก็เดือดร้อน อาเจียนเดินไม่ไหว
       ลักษณะของความเป็นคนไม่มีเหลือ  มีลักษณะเหมือนสัตว์เดรัจฉาน

เมื่อตัวชีวิต กับตัวความอยาก ไม่สมดุลกัน
       ตัวชีวิต จะเดือดร้อนตลอดเวลา
       เพราะร่างกายมีขีดจำกัด ในการรับ  แต่ตัวจิตใจไม่มีขีดจำกัด
       ดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  แม่น้ำเสมอความอยากไม่มี

เมื่อ ๒ ตัวขัดแย้งกัน  วิถีชีวิต หรือความเป็นอยู่ของบุคคลนั้น ๆ
       ก็จะมีแต่ปัญหา  เครียด เกิดความทุกข์ตลอด
       ร่างกาย หรือตัวชีวิตรับไม่ได้ แล้วเกิดการเจ็บป่วยขึ้น
       ๙๐% ของอาการป่วยของคน *เกิดจาก ๒ ตัวนี้ ขัดแย้งกัน
       ทำให้ร่างกายอ่อนแอ  เชื้อโรคภายนอกทำลายเราได้ง่าย
นอกจากเจ็บป่วยในทางกายแล้ว  ตัวจิตใจก็ป่วยด้วย
       เพราะสะสมปัญหาขึ้นทุกวัน ๆ ด้วยความอยาก หรือตัณหา หาที่สุดไม่ได้
       เมื่อแก้ไขปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่ได้  ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตาย
       นี่คือความขัดแย้ง  *ของร่างกายและจิตใจ หรือ *ตัวชีวิตของคน

Powered by MakeWebEasy.com