image
ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม  ความจริงถมได้เต็ม
 
โอปนยิโก (ท่อง) ‪‎ไม่เที่ยงเกิดดับ 
     จนรู้จริง รู้แจ้ง ทั้ง ๖ ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ความจริงอันนี้ จะออกมารับการกระทบสัมผัสทุกครั้ง
     เรียกว่า...‎ ถมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้เต็มด้วยความจริง
ความเชื่อถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม  *‎ความจริงถมได้เต็ม*
เพราะ ‪*ความจริงไม่ได้เอาอะไรมาปรุงแต่ง ต่อเติมเสริมที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อีก
     จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็น #ไม่เที่ยงเกิดดับ
     มันก็ ‪จบที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ‪
     เมื่อจบมันก็เต็ม  อะไรมากระทบอีกมันก็ *ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ 
     มากระทบอีกก็  *ไม่เที่ยงเกิดดับ ตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับ
เพราะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งต่อ  
     กรรมใหม่ ก็ไม่เกิดขึ้นที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
     กรรมเก่า เราก็หมดไปทุกครั้ง ที่มากระทบสัมผัส 
ในเมื่อกรรมเก่าก็หมด กรรมใหม่ก็ไม่สร้าง ชีวิตเราก็ไปถึงเป้าหมาย  
     เพราะชีวิตเรา รู้จริง รู้แจ้ง เรื่องโลกและชีวิต ‪*‎เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
และความรู้จริง รู้แจ้งนั้น.... เราทำให้มันมีแล้ว เราก็เอาประโยชน์ กับสิ่งที่เรามีอยู่ได้
     *แต่ทุกวันนี้ มันไม่มี  เราจึงเอาสิ่งที่มีประโยชน์จากมันไม่ได้
ขณะนี้ชีวิตเรา  จึงต้องนำพาไปให้ถึงความจริงที่แท้จริง ให้ได้
     นั้นคือ รู้จัก รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง  ในคำสอนพระพุทธเจ้า เพื่อมาแก้ไขชีวิตของเรา 
ถ้ารู้จริงเมื่อไร  ปัญหาชีวิตก็หมด เพราะไม่มีอะไรปรุงแต่ง
     มันก็ไม่มีอะไร มาสานต่อให้เรา‪ ‎เวียนว่ายตายเกิดอีก
เพราะการเวียนว่ายตายเกิด ‎มันน่ากลัว 
     คนที่ไม่ได้‎โสดาบันบุคคล น่ากลัว
เพราะมันวนเวียนอยู่ในนรก เดรัจฉาน
     จากเดรัจฉานก็ไปนรก เป็นวัฏจักรอย่างนี้  
เพราะไปอยู่นรก ก็บำเพ็ญความพอใจไม่พอใจ  วนเวียนอยู่ ๒ ภพอย่างนี้...
     ไม่มีโอกาสเกิดเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ มันน่า ‎อเนจ อนาถ
*ถ้าท่านเห็นตัวท่านจริง ๆ หรือท่านระลึกชาติได้.... 
ท่านจะเห็นตัวท่านได้รับความโหดร้ายทารุณแสนสาหัส
พระพุทธเจ้าว่า ‪#‎เราถูกตัดคอมา นับภพชาติไม่ถ้วน
     เลือดเราที่ถูกตัดคอ (เพราะการทำผิด) น้ำในทะเล ๔ มหาสมุทร ยังน้อยกว่าเลือดเรา
     แต่ละคน ที่เวียนว่ายตายเกิด กับการถูกตัดคอ ไม่มีใคร ไม่เคยถูกตัดคอ
พระพุทธเจ้าว่า  ถ้าเห็นใครในโลกนี้  ไม่ว่า....
     *เศรษฐี  ท่านก็เคยเป็นมาแล้ว
     *‎กษัตริย์  ท่านก็เป็นมาแล้ว
     *ยาจกขอทาน  ท่านก็เป็นมาแล้ว
     *ไม่มีอะไรเลย  ที่ท่านไม่เคยเป็น...
ที่เราเห็นคนในโลกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในปัจจุบันนี้ คือ ตัวอย่าง... 
     *เราเคยเป็นอย่างนั้น 
     *เราเคยเกิดอย่างนี้ 
     *เราเคยเจ็บอย่างนั้น
ไปโรงพยาบาล เราเห็นเขาเจ็บป่วย  เราก็เคยทุกข์ทรมาน อย่างนั้นมาก่อน 
     ไม่เคยมีอะไรที่เรารอด
การเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้น... มันหาที่สิ้นสุดไม่ได้
     วิสัยพระพุทธเจ้ายังหาที่สิ้นสุดไม่ได้  เพราะมันยาวนานเหลือเกิน...
     หาที่สุดเบื้องต้น ‪#‎เบื้องปลาย ‪#‎เบื้องกลาง ไม่ได้
ทำไม?  เราวนเวียนอยู่อย่างนี้  ‪
คำตอบคือ  เราต้องการหนีทุกข์  ไปหาสุขทุกภพ ทุกชาติ
     *แต่เราไม่มีปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้  พาเราหนี.....
Powered by MakeWebEasy.com