image
ความจริง คือสุข  ความเชื่อ คือทุกข์
 
       *พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ความจริง ดับความเชื่อ
       ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นความจริงที่เราต้องศึกษา
       ต้องวิปัสสนาภาวนา แล้วนำมาไว้ในตัวเรา ด้วยการท่อง
       *ทำไมจึงท่อง เก็บไว้ในตัวเรา
       เพราะตัวเรา มันมีความคิด การคิดของเราทุกครั้งนั้น มันมี ‪ข้อมูลสัญญาความจำ เป็นฐานข้อมูลให้คิด
       แต่ที่ผ่านมา
       เราไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้า เป็นฐานข้อมูลในการคิด 
       ความคิดของเราแต่ละครั้ง ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา  จนท่านอายุขนาดนี้
       มันเป็นฐานข้อมูลผิด คือ ความพอใจ ไม่พอใจ
       หรือฐาน ความโลภ โกรธ หลง  ทั้งหมด 
       ไม่มีฐานความจริง หรือฐานสร้างสุขดับทุกข์
       ในเมื่อในใจเรา  มีแต่ฐานสร้างทุกข์  ฐานสร้างสุขในใจไม่มีเลย
       เพราะเราสั่งตัวเองไม่ได้ ว่าฉันจะสุข  ฉันจะไม่ทุกข์นะ อย่างนี้เราสั่งตัวเองไม่ได้
       เพราะข้อมูลความคิดของเราต่างหาก *เป็นผู้สั่ง
       พระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้แล้ว
       ท่านก็ให้วิปัสสนาภาวนา‪‎ ให้ท่องจำ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ไว้แล้ว
       ด้วยกฎธรรมชาติ ๒ กฎ คือ
       *กฎไตรลักษณ์ และ
       *กฎอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท
       สรุปว่า *ไม่เที่ยงเกิดดับ
       พระพุทธเจ้าให้ท่องไว้ในใจ
       แต่ไม่มีใครแปลออก  ถอดรหัสความจริงอันนี้ไม่ได้...
       เมื่อท่านได้รู้ความจริง
       ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วย "ไม่เที่ยงเกิดดับ"
       และพระพุทธเจ้า ก็ให้เราเอาไม่เที่ยงเกิดดับ ไปไว้ในใจของเรา ให้ถาวรให้มั่นคง
       การเก็บความจริงไว้ในใจนี้
       ยิ่งเก็บมากเท่าไร  ยิ่งสุขมากเท่านั้น
       จึงต้องเพียร  เก็บให้มาก ๆ เพื่อสุขมาก ๆ ความสุขจริง ๆ ท่านไม่เคยรู้  มัน‎เป็นความสุขจริง ที่ไม่มีทุกข์เจือปน
       เราเก็บสุขจริง ๆ ใส่ไว้ในใจแล้ว
       มันก็มี  *ฐานความสุข *ฐานความคิด ที่เป็นสุขแท้จริง ชีวิตเราก็สุขทันที
       ชีวิตที่ผ่านมา เรามีแต่เก็บเอา *ฐานความทุกข์ และก็ *ฐานของความเชื่อ
       แล้วก็ *เอาความทุกข์มาแก้ปัญหา
       เราจึงมีแต่ปัญหาเพิ่มมาใหม่  และทุกข์อยู่อย่างทุกวันนี้
       พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราเห็นอย่างนี้ว่า  
       ตัวเรา ดับทุกข์ได้  โดยเอาความจริงไปดับความเชื่อ  
       ความจริง คือ สุข  เราก็เอาความสุขให้ชีวิตเรา โดยการวิปัสสนาภาวนา ท่องไม่เที่ยงเกิดดับนั้นเอง
Powered by MakeWebEasy.com