image
คนที่ไม่มีปัญญาทางธรรม จะแก้ไขปัญหาชีวิต จากที่ผิด ไปหาที่ผิด
 
ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสอนวิปัสสนาภาวนา 
พระพุทธเจ้าจะต้องสอนให้รู้จักตัวเองก่อนว่า....
     *เราเกิดมาทำไม?
     *เกิดมาแล้วจะไปไหน?
     *เป้าหมายชีวิตคืออะไร?
ทุกวันนี้เรียนรู้แต่  ก.ไก่  ข.ไข่  ก.กู  ไม่เคยเรียนกันเลย
ตัวเรามี ๒ ตัวซ้อนทับกันอยู่....
     *มี รูป กับ นาม
     *มี กาย กับ ใจ
ถ้าใจเรา ออกจากร่างเรียกว่า "เสียชีวิต"
ถ้าใจเรา อยู่กับร่างกายเรียกว่า "มีชีวิต"
แล้วชีวิต คืออะไร 
     พระพุทธเจ้าสอนว่า.... 
     ชีวิต คือ การศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง
     ตัวเราเมื่อรู้จักตัวเองแล้ว ‪ จะรู้จักโลกนี้ทั้งโลก
     ชาตินี้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา
เราต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้ครบถ้วน 
     ถ้าไม่ครบถ้วน เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตเราได้ 
     ยิ่งการศึกษาเรียนรู้ทางโลก ก้าวหน้า พัฒนาอย่างรวดเร็ว ก้าวไกลมากเท่าไร
     การเอารัด เอาเปรียบกันมากขึ้นเท่านั้น....
ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ทางธรรม เพื่อตามทันการเอารัดเอาเปรียบ 
     ที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”  “‪คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด”
เพราะคนเราทุกวันนี้ แทบจะไม่ใช่คน เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์
     คนฉลาดก็ปะดังปะเด... เอาเปรียบคนโง่ตลอดเวลา 
     ถ้าเราโง่ เราก็ถูกเอาเปรียบแน่นอน...
แล้วทำอย่างไร?  ถึงจะไม่โง่.... 
     ก็ต้องศึกษาจากคนที่ฉลาดที่สุดในโลกคือ ‪‎”พระพุทธเจ้า”
เราก็เรียนรู้กับคนที่ฉลาดที่สุดในโลก คือ ศาสดาเอกของโลก
     เราก็เป็นลูกศิษย์ของศาสดาเอกของโลก 
     เพื่อต่อสู้ กับ‪ ลูกศิษย์ศาสตราจารย์ทั้งหลายทั่วโลก...
ศาสตราจารย์ สอนให้ไปเอา ยิ่งเรียนมาก ยิ่งสอนให้ "เอามาก" 
     เอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้....‪ไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้" 
     เมื่อไม่ได้เรียนเพื่อ "ให้" ก็เรียนเพื่อ "เอา" 
เอาไม่ได้ตรง ๆ  ก็ชิงเอา ด้วยวิธีต่าง ๆ นานา
     เราก็ถูกขบวนการแย่งชิง ...กระทบทางตรงและทางอ้อม
ถ้าเรายังไม่มีความรู้ของศาสดาเอกไว้ป้องกันตัว 
     เราก็ไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัย จากการเอารัดเอาเปรียบได้ 
     เพราะท่านไม่รู้วิธีแก้....
พระพุทธเจ้าสอน วิธีแก้ปัญหาของชีวิตมนุษย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
     เราจึงต้องศึกษาเรียนรู้ เพราะ‪พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าลึกซึ้ง
เราเรียนทางโลกมา....
     เราจะเอาทางโลกมาวินิจฉัยทางธรรมว่า
     *คำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นมาอย่างไร?
     *อย่างนั้นมันผิด.... 
     *เอาความรู้สาขาหนึ่ง ไปวินิจฉัยอีกสาขาหนึ่งไม่ได้ มันไม่ถูกต้อง
พระพุทธเจ้าให้เรียนพระธรรมคำสอนของท่านให้ "จบ"
     แล้วเอาไปปฏิบัติ  ไปแก้ปัญหาชีวิต....
การศึกษาทั้งโลกในขณะนี้
     *เป็นการศึกษาด้วย ข้อมูลสร้างทุกข์ทั้งหมด
     *ไม่มีการศึกษา ข้อมูลสร้างสุขดับทุกข์เลย
     ชีวิตจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
เรียนรู้มาก ก็รู้ผิดมาก, รู้ผิดมาก ก็เอาไปแก้ปัญหาที่ผิดมาก ๆ  
     ชีวิตก็มีปัญหาที่ซับซ้อนมากไปอีก
พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาเอกของโลก 
     *ท่านสอนว่าอย่างไร? 
     *เอาไปใช้อย่างไร? 
     *ทุกข์และปัญหาของเรานั้นอยู่ที่ไหน? 
     *มันเกิดมาได้อย่างไร?  เหล่านี้เป็นต้น....
การเรียนรู้อย่างนี้ จึงสำคัญมากที่สุดสำหรับชีวิตของเรา 
     ถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้....
     เราก็เอาไปแก้ไข  *จากที่ผิด ไปสู่ที่ผิดต่อไปอีก....
ชีวิตเราไม่มีเวลาพอ ที่จะมาคอยแก้ไขซ้ำแล้ว.... ซ้ำอีกได้ 
     เพราะพรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวเช้าหรือเปล่า... ก็ไม่รู้ 
     เราอาจจะตายไปก่อนแล้วก็ได้ 
     ตายไป  *ก็เสียชาติเกิดไปอีกชาติหนึ่ง 
แล้วก็ *ยากที่จะกลับมาเป็นคนได้อีกครั้ง….
Powered by MakeWebEasy.com