image
การท่องนั้นดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง
 
       คำถามว่า  จะทำวิธีไหน  ในการท่องไม่เที่ยงเกิดดับให้ คล่อง ๆ และไหลลื่น เพราะท่องใหม่ ๆ มันเป็นการฝืนท่อง ลืมบ่อย ๆ
       ตอบ  การให้ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ นั้น ดูมันง่าย ๆ ไม่ยากเลย แต่มันยากที่จะท่อง
       ทำไมมันยาก  เพราะข้อมูลเก่ามันจะไม่ให้ท่อง
       มันจะให้ ดูทีวี ดีกว่า ให้ฟังเพลง ร้องเพลง ให้เบื่อหน่าย ขี้เกียจ ง่วงนอน มันเป็นข้อมูลเก่า ที่จะไม่ให้เราท่อง
       กำกับเราไม่ให้ท่อง มันเป็นกรรมเก่าของเราทั้งหมด ท่านจะรู้อะไรเกินกว่านี้ไม่ได้
       แต่เมื่อเราเติมข้อมูลใหม่ใส่ไว้ในใจเรา
       ข้อมูลเก่า มันก็โต้กลับ ตลอดเวลาเช่นกัน
       จึงให้เรา เร่งท่องถี่ ๆ แน่น ๆ เพื่อให้การโต้กลับ ของข้อมูลเก่าลดน้อยลง 
       และข้อมูลเก่าที่มันคอยรอรับอาหารของมัน คือ ความพอใจ ไม่พอใจ
       แต่เราไม่ได้ใส่อาหาร (คือความพอใจ ไม่พอใจ) ให้มัน
       ก็จะทำให้การตอบโต้ ของมันอ่อนแรงลง ลดน้อยลง ๆ ๆ แล้วมันก็ต้องตายลง ๆ 
       ไม่มีแรงต้านการท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
       ที่ถี่ ๆ แน่น ๆ ของเราคือ ท่องแบบ "‎นกแก้วนกขุนทอง" นั้นละ
       ที่คนชอบสงสัยว่า ท่องแบบนกแก้ว นกขุนทอง
       หรือท่องแบบสูตรคูณ  แล้วมันได้อะไร?
       เพราะเป็นการท่องแบบเร็ว ๆ แบบไม่ต้องคิดอะไร ไม่ต้องเอาจิตไปตามดูนั่น ดูนี่
       แต่นั้น คือ *การฆ่า  หรือ *เป็นการปิดทางเดินอาหาร ของความพอใจ ไม่พอใจ 
       จากภายนอก เข้าไปเชื่อมต่อ หรือส่งอาหารไปเลี้ยง ความพอใจ ไม่พอใจข้างใน
       มันไม่มีอาหารกิน มันก็ขาดใจตาย เน่าตาย แห้งตายไปเรื่อย ๆ
       ถ้าไม่ท่องแบบนกแก้ว นกขุนทอง อย่างนี้
       ท่านก็จะเติมข้อมูลใหม่ ไม่เที่ยงเกิดดับไม่ได้ เพราะมันก็มีพลังโต้ตอบเรามากเช่นกัน
       เราถึงท่องได้เก่งสุดได้ก็ ๖ รอบ แค่รอบที่ ๓ ก็เริ่มเป๋ ถูกมันผลักออก ให้สนใจที่จะดูทีวี
       ได้ยินเสียงอะไร ก็หยุดท่อง เขวตามสิ่งที่มากระทบเรา
       แต่ละวันเราจึงต้องใช้ความเพียรจริง ๆ
       *ศาสนาพุทธ ต้องใช้ความเพียรพยายาม
       ไม่เพียรจริง ๆ  ข้อมูลเก่าจะโต้ตอบเรา และเป็นข้อมูลสร้างทุกข์
       *ตรงนี้ละที่จะเป็นจุดจบ ของกรรมเก่าเรา โดยการท่อง “ไม่เที่ยงเกิดดับ” มันก็จะเน่าตาย
       การท่องมัน คือ *บุญสูงสุด
       ท่านจะไปสร้างศาลาวิหาร เต็มทั่วโลก
       เหาะเหิน เดินอากาศได้ เป็น ๑๐๐ ปี
       ไปถือศีล กินเจ ๑๐๐ ปี  ก็ไม่เท่ากับการที่ ท่านท่อง “ไม่เที่ยงเกิดดับ” 
       ท่านไปอ่านดูได้ในพระไตรปิฎก
       ท่านท่อง  ท่านก็ได้เติม โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
       ถ้าท่านไม่ท่อง ท่านก็เติม สังโยชน์ ๑๐ บาป ๑๐ ประการเข้าไป
       ....................ท่านเลือกเอา.......................
Powered by MakeWebEasy.com