image
การที่จะท่องได้นั้น จะต้องเอียงหูฟังก่อน แล้วศรัทธาจะตามมา จะท่องเลยไม่ได้
 
เพราะจะมีมาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ ปิดกั้นอยู่
       การท่องฟังดูแล้วง่ายมาก ๆ แต่จะยากที่จะเข้าใจในการท่อง
การท่องคือ การเติมปัญญาให้ไปฆ่ามาร
       พญามาร คือ ความพอใจ ไม่พอใจ
       ที่ฝังลึกแน่นในจิตใจ ที่สะสมมาหลายภพชาติ
       จงใช้แรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า ท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
       ปฏิบัติธรรม ปฏิบัติบูชา ที่เป็นกุศลผลบุญอันสูงสุด
เราไม่เคยรู้เลยว่า  การปฏิบัติบูชานั้นถูกต้องหรือไม่
       เพราะ ๑,๔๐๐ ปีนั้น  เข้าใจว่าการปฏิบัติบูชา
       *คือ การถือศีล นั่งสมาธิ สวดมนต์ มีดอกไม้ ธูป เทียน กราบไหว้
       แท้จริงแล้ว การปฏิบัติบูชาในพระไตรปิฎกคือ  “การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ
ให้รู้เห็นความจริงของโลกและชีวิต ของกฎธรรมชาติ ๒ กฎ
       คือ กฎไตรลักษณ์และกฎอิทัปปัจจตา ปฏิจจสมุปบาท
ท่อง (คือการน้อม) เข้ามาใส่ตน
       การท่องไม่เที่ยงเกิดดับ ทุกลมหายใจ ยังน้อยไป
       ต้องทุก ๆ วินาที ถี่ ๆ แน่น ๆ แล้วมันจะข้ามพ้นปัญหาทุกข์ที่เกิดขึ้น
ปัญญาที่เราท่อง ๆ ๆ ๆ จะวิ่งออกมารับ
       เพราะกุศลที่เรามีมากกว่า  มารที่เข้ามาหลอกล่อ
       สิ่งไหนที่เราชอบ  มารจะส่งมาให้เราหลงพอใจ ไม่พอใจตลอดเวลา
       เราจึงต้องปิดกั้นหรือตามมารให้ทัน  ด้วยปัญญา
       ทุก ๆ เช้า เมื่อตื่นขึ้นมา  ก่อนที่จะกระทบอะไร ให้รีบท่องแน่น ๆ
       บวกกับการใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาต ด้วย ข้าวถุงแกงถุง เพิ่มเติมไว้ก่อนให้เป็นฐานที่แน่น
เมื่อเจอสิ่งที่มากระทบสัมผัส  จะได้ไม่สะดุ้งสะเทือนในปัญหานั้น ๆ
Powered by MakeWebEasy.com